• Akademik Personel


  TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ ANABİLİM DALI


  Prof. Dr. İlhan YILDIZ (Bölüm Başkanı)

  E-posta: ilhanyildiz@karatekin.edu.tr

  Dahili: 7488

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKCÜ

  E-posta: aysekokcu@karatekin.edu.tr

  Dahili: 7469

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Arş. Gör. Sinem ÖNDEŞ

  E-posta: sinemondes@karatekin.edu.tr

  Dahili: 7482

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik  BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ ANABİLİM DALI


  Doç. Dr. İsmail HANOĞLU (Bölüm Başkan Yrd.)

  E-posta: hanoglu@karatekin.edu.tr

  Dahili:7487

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖNER

  E-posta:m.oner@karatekin.edu.tr

  Dahili:7489

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Arş. Gör. Lütfiye KOÇ GÜNAY

  E-posta:lutfiyekoc@karatekin.edu.tr

  Dahili:

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

  Doç. Dr. Abdullah Onur AKTAŞ

  E-posta:aktasonur@karatekin.edu.tr

  Dahili:7486

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Öğr. Gör. Erman KAR

  E-posta:ermankar@karatekin.edu.tr

  Dahili:

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Dr. Arş. Gör. Fatma ERKEK

  E-posta:fatmaerkek@karatekin.edu.tr

  Dahili:

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Arş. Gör. Erhan ATAGÜL

  E-posta:erhanatagul@karatekin.edu.tr

  Dahili:7483

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Arş. Gör. Tuba DEMİR

  E-posta:tubademir@karatekin.edu.tr

  Dahili:7490

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik  SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI

  Öğr. Gör. Hafize Gizem KILINÇ

  E-posta:gizemkilinc@karatekin.edu.tr

  Dahili:7485

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Öğr. Gör. Canan Yarar

  E-posta:cananyarar@karatekin.edu.tr

  Dahili:7484

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Dr. Arş. Gör. Derya AYBAKAN SALIYA

  E-posta:daybakansaliya@karatekin.edu.tr

  Dahili:

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik

  Arş. Gör. Ahmet Kadir Uslu

  E-posta:ahmetkadiruslu@karatekin.edu.tr

  Dahili:7495

  Özgeçmiş

  YÖK Akademik