• Tanıtım

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde  2008`de kurulmuş olup, hâlen lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. Öğrenci alımına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlayan bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

    Sistematik Felsefe ve Mantık, Türk-İslam Düşüncesi, Bilim Tarihi ve Felsefesi ve Felsefe Tarihi olmak üzere 4 Anabilim dalından oluşan Felsefe Bölümünün amacı maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek için inceleme ve araştırma yapmaktır. Felsefe bölümü mezunları Başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere, bakanlıkların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirme ile ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar, liselerde öğretmenlik yapabilirler.

    Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.