• Farabi

    Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKCÜ (aysekokcu@karatekin.edu.tr)

    Farabi Programı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için Farabi Koordinatörlüğü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Farabi Programı Web Sayfası