• Misyon & Vizyon

    Misyonumuz

    Üniversitemiz Felsefe Bölümü’nün amacı düşünmeye, anlamaya, araştırmaya açık; farklı bakış açılarını dinleyebilen ve farklılıklara önyargısız; hayatı, doğayı, insanı, canlılığı sevgisiyle kucaklayabilen; bilginin arayışı ve üretilmesi konusunda hevesli; eleştirel gücüyle toplumun vicdanı olabilen; yerel ve evrensel kültüre katkıda bulunan katılımcı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

    Vizyonumuz

    Sevgi, anlayış ve düşünce ile -hem bireysel hem de toplumsal olarak- daha iyi, daha güzel ve daha mutlu bir hayat için gerekli olan öğrenme, araştırma, anlama, geliştirme, tartışma, eleştirme ortamını en yüksek standartlarda sağlamak/geliştirmek daimi amacımızdır.